Hạt mắc ca sấy mộc ML400

Mã vạch sản phẩm: 8938529184128
+TKL/KLT: 400/350g
+ Sử dụng 100% nguyên liệu macca Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Được chế biến bằng phương pháp riêng nên giữ được hương vị ngon đặc trưng
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP