Hạt điều rang củi vỏ lụa túi CK450

Mã vạch sản phẩm: 8938529184029
+ TKL/KLT 450/435g
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều rang theo phương pháp đặc biệt nên giữ được hương vị ngon đặc biệt
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP