Hạt điều rang củi vỏ lụa VC250

Mã vạch sản phẩm: 8938529184012
+TKL/KLT: 305/250g
+ Sử dụng 100% nguyên liệu điều Việt Nam
+ Chỉ sử dụng loại hạt cao cấp nhất
+ Không sử dụng chất bảo quản
+ Hạt điều được chế biến bằng phương pháp rang củi truyền thống nên giữ được hương vị ngon đặc biệt
+ Sản phẩm đã được kiểm nghiệm ATTP